Priser for bruk av DRIVE-plattformen

DRIVE Dealer

Vi skreddersyr en pris basert på volum og innholdet i løsningen som dekker deres behov.

Priseksempler: 

Bilforhandler (NBF-medlem), 350 biler pr år kr. 215 pr bil

Inkluderer bruk av hele plattformen, samt annonsering på DRIVE.NO.

Benytte deler av DRIVE Dealer: hente data på bilen, vurdering av markedspris og forkalkyle, fra kr. 8 pr bil

Pris for annonsering på DRIVE.NO

Selv om dere ikke har begynt å bruke DRIVE Dealer enda, kan dere likevel støtte opp om satsningen på bilbransjens egen markedsplass.

For kunder av Carweb og Triolink kan dette gjøres sømløst og på en enkel måte. Vi kan også sørge for at deres samarbeidspartnere på finans- og forsikring blir markedsført på annonsene.

Annonsering på DRIVE.NO er kr. 49,- per bil.

Hvis dere benytter DRIVE Dealer er annonsering på DRIVE.NO inkludert.

Pris på hjemmesider fra DRIVE

DRIVE-plattformen inneholder en CMS-modul, som gjør det lett å administrere og vedlikeholde egne hjemmesider.

Moderne teknologi sørger for at søkbarheten på all informasjon på deres hjemmesider er optimal, som gjør dere mer synlige på nett.

Prisen for hjemmesidemodulen i DRIVE Dealer avhenger av hvor mange forhandlere dere representerer, og kompleksiteten på siden. 

Pris på forespørsel